Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Παιχνίδι σύνθεσης λέξεων - προτάσεων


Τα καρτελάκια κάθε χρωματικής ομάδας φέρουν τις συλλαβές μιας μεγάλης πρότασης. Κάθε καρτελάκι έχει από τη μια πλευρά τη συλλαβή με πεζά γράμματα και από την άλλη τη συλλαβή με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο. Κάθε χρωματική ομάδα περιέχει μία καρτέλα με «και» «Και» και μία με «Έχει» «έχει». Επίσης, κάθε χρωματική ομάδα έχει από μία τουλάχιστον καρτέλα με σημεία στίξης (. ; !). Όσο οι μέρες περνούν, μπορεί η κάθε χρωματική ομάδα να εμπλουτίζεται με νέες συλλαβές και λέξεις, όπως π.χ. η λέξη "είναι", "Είναι".
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα παίρνει ένα χρώμα καρτών. Στόχος είναι να φτιάξουν οι παίκτες προτάσεις με όσες δυνατόν περισσότερες συλλαβές. Θα παρακινηθούν να τις χρησιμοποιήσουν όλες! Για να δούμε τι θα βγάλουν…

Δεν υπάρχουν σχόλια: