Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Ομάδα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων Ι

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι το σύνολο των δεξιοτήτων που βοηθούν τους ανθρώπους να έχουν ποιοτικές σχέσεις, να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν και να κοινωνικοποιηθούν. Περιλαμβάνουν την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, δηλαδή τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία, την ενεργητική ακρόαση και την έκφραση συναισθημάτων, τη διαχείριση συγκρούσεων, δεξιότητες σεβασμού της διαφορετικότητας, δεξιότητες στήριξης ατομικών απόψεων, συνεργασία και αυτοεκτίμηση.
            Βάσει αυτού, λοιπόν, από τις 7 Απριλίου μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται ομάδα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη από την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου, Νίκη – Ελισσάβετ Χατζηβασιλειάδου. Μέσα από δραστηριότητες, παιχνίδια και συζήτηση η ομάδα αυτή  πραγματεύεται διάφορα θέματα , όπως τη σημασία της συνεργασίας και τα οφέλη της, την έκφραση συναισθημάτων, την αύξηση της αυτοεκτίμησης των παιδιών και άλλα πολλά.
            Στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης συνάντησης έγινε συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματα. Αρχικά, εξηγήσαμε τα συναισθήματα που φανερώνουν οι ακόλουθες φατσούλες.


Στη συνέχεια, μοιράστηκε τυχαία μια εικονίτσα στο κάθε παιδί και μέσω παντομοίμας προσπάθησαν να εξηγήσουν στους συμμαθητές τους το συναίσθημά τους.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση, κατά την οποία τα παιδιά μίλησαν για συνθήκες και γεγονότα που τους προκαλούν χαρά, λύπη, θυμό και φόβο.


Νίκη – Ελισσάβετ Χατζηβασιλειάδου
Κοινωνική Λειτουργός
1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: